Biostat® to dynamicznie rozwijająca się firma badawcza, pracująca dla topowych koncernów farmaceutycznych,
uznanych autorytetów polskiej medycyny, a także prestiżowych ośrodków medycznych i akademickich.
Wyróżnia nas długoletnie doświadczenie – zarówno naukowe, jak i biznesowe.
16
Lat doświadzenia
40
Zadowolonych firm farmaceutycznych
60
Pracowników
2000
Projektów i badań
Od 16 lat dostarczamy kluczowym koncernom farmaceutycznym profesjonalnych rozwiązań w obszarach badań, IT, statystyki medycznej i konsultingu. Poprzez nasze nowoczesne rozwiązania w dziedzinie szeroko pojętych badań market research, statystyki medycznej, badań klinicznych i obserwacyjnych poparte własnymi programami IT gwarantujemy solidny i godny zaufania fundament każdego projektu. Nasze doświadczenie zamieniamy w sukces naszych klientów.
Obszar działań
Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wskazać praktyczne sposoby wykorzystania wyników badań rynku, co pozwala uzyskać w krótkim czasie przewagę konkurencyjną.
Nasi Klienci poznali wartość naszej pracy, efektem czego są wieloletnie kontrakty. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz analityczne. Dzięki współpracy z nami Twoja firma osiągnie sukces!
market research
Market Research
Aplikacje medyczne
Aplikacje Medyczne
analizy statystyczne
Analizy statystyczne
badania kliniczne i obserwacyjne
Badania kliniczne i obserwacyjne
Doradztwo od samego początku
Nasi klienci mogą polegać na naszym kompletnym wsparciu - metodologicznym, koncepcyjnym, merytorycznym oraz analitycznym, na każdym etapie projektu. W Biostat pracują statystycy, socjolodzy, doktorzy nauk biologicznych, biotechnolodzy, matematycy, inżynierowie IT, bioinformatycy, ekonomiści, pracownicy naukowi i dydaktyczni - a ich celem jest absolutna perfekcja badawcza.
triangle
Nasi liderzy
Rafał Piszczek
Rafał Piszczek
Prezes Zarządu
Absolwent kierunku Informatyka (specjalność Statystyka) Uniwersytetu w Katowicach, ukończył równolegle Filologię Angielską. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu zastosowania data mining/metod ilościowych w analizach ekonomicznych, marketingowych oraz branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych.

Doświadczenie naukowe zdobywał m.in. jako pracownik Katedry Ekonometrii (2002-2012) realizując w tym czasie kilkaset projektów naukowych, badawczych i biznesowych.

Od kilkunastu lat współpracuje z kluczowymi światowymi koncernami farmaceutycznymi (m.in. Amgen, Novartis, Pfizer, Mabion) w zakresie zarządzania polskimi i międzynarodowymi programami badawczymi, market research dla celów wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz wdrażania rozwiązań IT. Pomysłodawca i twórca innowacyjnych aplikacji służących do zarządzania badaniami oraz prowadzenia rejestrów medycznych (m.in. eCrf.biz.plTM, cati-system.plTM, Medfile.plTM). W roku 2012 został uhonorowany tytułem Człowieka Roku w kategorii Biznes w Rybniku. W spółkach BioStat oraz DMSoft odpowiada za długofalową strategię rozwoju spółki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.
więcej
Dr Inż. Ewa Tkocz-Piszczek
Dr Inż. Ewa Tkocz-Piszczek
V-ce Prezes Zarządu
Dr inż. matematyki AGH w Krakowie (Wydział Matematyki Stosowanej), ponadto absolwentka Filologii Angielskiej. W latach 2003-2012 pracownik naukowy Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej, uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Od ponad dekady zdobywa doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi z zakresu badań rynku i opinii, badań marketingowych, ewaluacji. Kierownik lub członek zespołu badawczego w ponad 200 projektach.

W BioStat odpowiada za zarządzanie i koordynowanie projektów oraz wspomaga działania rozwoju spółki. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze innowacji z sektora nauki do biznesu.

Prywatnie wielka propagatorka wszelkich form rozwoju osobistego. Od ponad dziesięciu lat praktykuje jogę, która jest dla niej wszechstronną formą treningu nie tylko fizycznego, ale również intelektualnego.
więcej
Dr Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych i współautorem publikacji książkowych. Jej zainteresowania badawcze związane są z percepcją szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, co chętnie przekłada na badania związane z postrzeganiem wizerunku/środowiska/produktu.

W BioStacie odpowiedzialna jest za kierowanie badaniami z zakresu analiz ekonomicznych oraz ewaluacji programów unijnych. Specjalizuje się w badaniach rynku, z naciskiem na analizy dotyczące marki, strategii marketingowych, wprowadzania nowych produktów na rynek, poziomu satysfakcji klientów. Koordynowała liczne projekty badawcze związane z tematyką gospodarczą, zajmując się całościową realizacją projektu, tj. opracowaniem koncepcji badań, analizą zebranego materiału i tworzeniem raportów.

Monika jest także doświadczonym moderatorem badań jakościowych. W dotychczasowej pracy nabyła umiejętność zarządzania projektami badawczymi o zróżnicowanej tematyce, skierowanych zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i biznesowych.
więcej
Dr Marian Płaszczyca
Dr Marian Płaszczyca
Senior Project Manager
Absolwent kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin.

W BioStacie od kilku lat jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania badawczego eCRF.biz.plTM oraz CATI-SYSTEMTM. Współautor wielu raportów i opracowań z badań obserwacyjnych dla wiodących ośrodków akademickich oraz rynku firm farmaceutycznych i technologii medycznej.

Na co dzień odpowiada za obsługę badań obserwacyjnych i klinicznych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania eCRF.biz.plTM oraz badań komercyjnych wykonywanych na platformie CATI-SYSTEMTM. Specjalizuje się również w metodyce badań żywności z wykorzystaniem techniki opisowej analizy jakościowej. W obszar zainteresowań zawodowych Mariana wchodzą: optymalizacja informatycznego wsparcia badań, automatyzacja zadań, wdrażanie technologii open-source stosowanych w świecie naukowym oraz w codziennej praktyce biznesowej. Pasjonat poszukiwania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w statystyce.
więcej
Szymon Błąkała
IT
Szymon Błąkała
Project Manager / Senior Developer
Absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku Informatyka. Autor niezliczonych aplikacji internetowych w zakresie zarządzania procesami biznesowymi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał realizując projekty ponadprzeciętne, wymagające stosowania nowatorskich technologii, nie spotykanych wcześniej, szczególnie na polskim rynku.

Technologie w jakich się specjalizuje, to przede wszystkim PHP, różnorodne systemy bazodanowe, HTML5/Javascript oraz nodejs. W BioStat posiada status partnera w zakresie realizacji projektów eCRF.biz.plTM, CATI-SYSTEMTM oraz MedFile.plTM.
więcej
Bartosz Olcha
Analizy Społeczno-Gospodarcze
Bartosz Olcha
Senior Project Manager
Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w ponad 150 projektach badawczych. Bartek pracuje w BioStacie od 2011 r., specjalizując się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, korporacją Shell, Vivus Finance, a także z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy.
więcej
Edyta Klemba
Pharma Division
Edyta Klemba
Pharma Division Director
Absolwentka biologii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność biotechnologia drobnoustrojów). Edukację uzupełniła o studia podyplomowe z zakresu Public Relations. Swoją karierę zawodową związała z marketingiem farmaceutycznym, którym zajmuje się już od ponad 4 lat. Praktyczne doświadczenia zdobywała pracując jako samodzielny manager oraz szef działu Client Service. Realizowała kampanie wielokanałowe, projekty badawcze, edukacyjne, obserwacyjne i badania rynku na rzecz największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Edyta jest Certyfikowanym Koordynatorem Badań Klinicznych – ukończyła szkolenie akredytowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych.

W BioStacie odpowiada za planowanie strategii marketingowej w obszarze sektora farmaceutycznego i relacje biznesowe z decydentami firm tego sektora. Na co dzień jest zaangażowana w koordynację projektów dedykowanych branży farmaceutycznej, w szczególności badania obserwacyjne, kliniczne, PMS, edukacyjne i rejestry medyczne.

Propagatorka zdrowego podejścia do świata i życia, profesjonalistka w każdym calu.
więcej
Dr Małgorzata Zofia Płaszczyca
Badania Marketingowe
Dr Małgorzata Zofia Płaszczyca
Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStacie rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych.

Obecnie zajmuje się projektami badawczymi związanymi z zagadnieniami społecznymi i analizą rynku. Jest współautorem licznych raportów dotyczących problemów społeczno-gospodarczych oraz analiz rynku pracy. Bierze również udział w projektach marketingowych, w tym badaniach rozpoznawalności marki oraz satysfakcji i preferencji zakupowych konsumentów. Jej zakres obowiązków w BioStat koncentruje się na opracowywaniu koncepcji metodologicznych badań, analizie pozyskanego materiału, tworzeniu raportów.
więcej