Medfile® i Telemedycyna Polska razem dla e-zdrowia

Value Based Healthcare to model opieki zdrowotnej wartościowanej jakościowo, który jest w centrum zainteresowania polskiej służby zdrowia. Centralizacja danych, która dokonuje się za pomocą digitalizacji sektora medycznego pozwala na usprawnienie i automatyzację procesów związanych z diagnostyką i leczeniem pacjentów. Kolejnym krokiem wynikającym z wprowadzenia na rynek usług „e”, czyli e-recept, e-skierowań i e-zwolnień jest telemedycyna.

Nasz program do elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile® oraz Telemedycyna Polska rozwijają tę część sektora usług medycznych, która w najbliższych latach z pewnością stanie się bardzo popularną formą konsultacji. Z badania przeprowadzonego przez BioStat® wynika, że świadomość pacjentów w obszarze zdalnego gabinetu i e-wizyt wzrasta, dlatego ważne jest, aby placówki medyczne przygotowały się odpowiednio szybko do tego procesu. Medfile® i Telemedycyna Polska dostarczają niezbędnych narzędzi, warto już dziś rozpocząć proces w kierunku telemedycyny.