Statystyka | Market Research | CRO
Rynek medyczny i farmaceutyczny
Programy badawcze | eCRF

LabSites platforma interdyscyplinarnej e-komunikacji pomiędzy laboratorium, lekarzem, pacjentem, etc.

e-TMF (e-Trial Master File) elektroniczna dokumentacja badania klinicznego – oprogramowanie rozwijane we współpracy z firmą Kestrel sp. z o.o

Medfile™ elektroniczna dokumentacja medyczna - oprogramowanie dla gabinetów, przychodni, klinik, etc.

Reporting Apps dedykowane aplikacje raportujące do gromadzenia danych w centralnej bazie danych automatycznego raportowania.

FastApp wygodna i szybka aplikacja do badań rynku

SFvalue360 wielomodułowa aplikacja pozwalająca na ocenę pracy i kompetencji Twojego zespołu

eCRF.biz™ nowoczesny system zbierania danych w badaniach klinicznych i obserwacyjnych

Kontakt

office@biostat.com.pl

(+48) 22 12 28 025
668 300 664

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania rynku i opinii

Projekty badawcze obsługują doświadczenie badacze łączący kompetencje merytoryczne i praktyczne. Nasz autorskie systemy pomagają obsługiwać badania oraz z ich pomocą generowane są profesjonalne raporty statystyczne. Jesteśmy przygotowani do zastosowania niestandardowych metod i technik badawczych oraz poszerzenia tematyki badawczej

Badania obserwacyjne

Realizujemy kompleksowo nieinterwencyjne badania obserwacyjne, które mają na celu zebranie danych naukowych i udzielnie odpowiedzi na postawione/zadane pytania badawcze. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie projektu począwszy od przygotowania konceptu badania i planu analizy statystycznej, poprzez przygotowanie materiałów badania i jego realizację w terenie, a kończąc na analizie otrzymanych wyników i przygotowaniu raportu końcowego.

Nasze działania realizujemy zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine (EBM).

Rejestry medyczne

Zintegrowana platforma badawcza eCRF umożliwia nam zbieranie, przetwarzanie i analizowanie cennych danych epidemiologicznych czego wynikiem są unikatowe i pożądane rejestry medyczne. Uważamy się za rzetelnego partnera, któremu warto powierzyć budowę każdego rejestru medycznego.

Analizy potencjału rynku PL, CEE

Badania potencjału rynku to zarówno badania otoczenia konkurencyjnego, badania cen jak i badania możliwości popytu. Elementarny etap, przydatny w realizacji nowych pomysłów marketingowo-biznesowych. Istotnymi elementami analizy jest zarówno sam produkt jak i potencjalne kanały dystrybucji.

Badania najczęściej realizowane są przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Ich wyniki pozwalają określić grupy docelowe klientów produktu oraz wdrożyć optymalne działańa marketingowe.

Data Management

Świadczone przez nas usługi zarządzania danymi zapewniają niezawodne, czyste i ustandaryzowane informacje. Umożliwia nam to elastyczne i wszechstronne środowisko systemu eCRF. Gwarantujemy bezpieczny, szyfrowany dostęp online do danych oraz kontrolę jakości i kompletności danych w trakcie ich rejestracji. Nasze aplikacje medyczne posiada rozbudowane mechanizmy sprawozdawcze i raportujące.

CRO

Osługujemy badania faz I-IV, wieloośrodkowe, międzynarodowe, anglojęzyczne, retrospektywne i prospektywne o różnym poziomie zaawansowania wykorzystując własny autorski system eCRF.biz.

Statystyka medyczna

Oferujemy usługi analizy danych, opracowań statystycznych oraz konsultingu z zakresu statystyki, analiz oraz data mining między innymi w obszarach analiz marketingowych, modelowania, statystyki medycznej i biostatystyki. Prowadzimy analizy danych i konsultacje projektów realizowanych przez międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, ośrodki akademickie oraz indywidualnych Key Opinion Leaders i naukowców. Opracowujemy profesjonalne analizy zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Więcej informacji pod adresem www.statystyka-medyczna.com.pl

Badania kliniczne

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi związane z zarządzaniem i przetwarzaniem danych w badaniach rynku medycznego oraz badaniach klinicznych m.in.: tworzenie i programowanie bazy danych, obróbka i weryfikacja wprowadzonych danych, monitoring danych, raportowanie zdarzeń niepożądanych, plan statystyczny, analiza statystyczna, przygotowanie raportu statystycznego i końcowej prezentacji danych. W tym celu wykorzystujemy nasze narzędzie w postaci dedykowanego systemu eCRF.

Na życzenie klienta pracujemy według ustalonych przez niego standardowych procedur postępowania (SOP) oraz zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Market Research

Różnorodne projekty na rzecz naszych klientów czynią nas ekspertami w dziedzinie szeroko pojętych badań pharma market research. Pomagamy w stworzeniu wizji nowego produktu/reklamy/opakowania lub opracowaniu konceptu komunikacyjnego czy też repozycjonowaniu produktów już istniejących. Dostarczamy wiedzę i insighty do zwiększenia rozpoznawalności marki/produktu. Analizujemy realne decyzje zakupowe.

Oferujemy szeroką gamę badań MR m.in. Badania na potrzeby kampanii reklamowych, Insighty konsumenckie, Badania konceptów/opakowań/reklam (faza pre-store i in-store), Badania reakcji na kampanie reklamowe, Badania decydentów (lekarzy, farmaceutów), Pomiary obecności produktów w mediach, Postrzeganie wizerunku marki, analizy cen, badanie Message recall, recall test itp.

Analizy statystyczne

Prowadzimy analizy danych i konsultacje projektów realizowanych przez ośrodki akademickie oraz indywidualnych badaczy i naukowców. Opracowujemy profesjonalne analizy zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Programista PHP

Zadania:

  • Udział w projektach tworzenia i rozwoju funkcjonalności portali www;
  • Tworzenie innowacyjnych aplikacji webowych oraz baz danych;
  • Obsługa oprogramowania do realizacji badań internetowych, paneli statystyk, automatycznego raportowania.

Wymagania:

  • Znajomość języka PHP w stopniu minimum średnim, w tym: wyrażenia regularne, wzorce projektowe, programowanie obiektowe, przynajmniej znajomość wybranych frameworków, znajomość baz danych (MySQL);
  • Studia kierunkowe lub kursy i szkolenia.

Oferujemy:

  • Styczność z najnowszymi rozwiązaniami poprzez pracę w projektach z zakresu rozwoju aplikacji (MedFile, eCRF, DM Soft);
  • Możliwość podniesienia swoich kompetencji oraz rozwoju zawodowego, pracę w młodym, dynamicznym zespole z ambicjami;
  • Praca w biurze firmy w Rybniku. Godziny pracy: 8:30-16:30.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: praca@biostat.com.pl w tytule wpisując "Programista PHP".