Fast App

Responsive web application that makes possible to carry out fast survey among the physicians and others. Due to application you can conveniently and fast check the results of the survey and you will get fast answer for your questions. The application allows minimizing costs of the survey.

CATI-System

Advanced server research software allows control, create and run surveys from one platform. CATI System was created to comprehensive implementation of statistical research. On CATI-System you can run telephone surveys (CATI), online surveys (CAWI) and computer assisted personal surveys (CAPI).

E-comunication platform

We offer a platform that serves to interdisciplinary communication between participants of the survey such as patients, physicians, specialists, and laboratories.

SF VALUE

Application that - in easy way - helps to estimate the competence and work of medical and pharmaceutical agents. The system is based on questionnaires for surveys like: subjective evaluations of the employee, evaluation of the supervisor, interim evaluations of the employee, evaluation of the promotion appointments.

WWW Services

We design and create web portals and websites. We use the newest technologies and rules of UX and UI. All of our projects are adapted to be displayed on mobile devices like smartphones or tablets.

WEB&MOBILE Applications

Our IT and statistics experts for more than 10 years provide clients high-tech dedicated applications. Our goal is to adapt every application to your needs. That is why we constantly upgrade all the solutions available in our offer by introducing new modules and increasing their level of complexity while keeping clearness and intuitiveness.

The biggest advantage of cooperation with us is possibility of unlimited progress of application, full post-implementation support and technical help as a part of warranty. We also offer post-warranty in the case of hour packets which every of our clients can purchase.

We offer our clients comprehensive services of management and process of the data in the clinical trials like: creating and programing data base, processing and verification of the introduced data, data monitoring, side effects report, statistical plan, statistical analysis, preparation of statistical report and final presentation of data. To do that we use our eCRF dedicated system.

On client request we proceed by determined standard procedures (SOP) and accordingly to the requirements of Good Clinical Practice (GCP).

Reporting Apps

We create dedicated reporting application used to collecting data in central database and allowing to automatic reporting. We provide application as the website or mobile version.

Reporting applications are characterized by easy input data. Reports generated by our systems are dynamic – for example we can change range of data and report reacts to this in real time mode.

Medfile is software that allows carrying out electronic medical documentation not only for individual doctor’s offices, but also for medical centres. Program supports work organization by setting visit dates, creating and storing medical documentation and creating and printing prescriptions and referrals. There is a possibility to add pictures to patients documentation.

Mając kilkuletnie doświadczenie w branży IT kreujemy trendy zapewniając płynną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami sektora farmaceutycznego, wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych usług, stałą i stabilną współpracę. Nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne w pełni kompatybilne z obowiązującymi standardami rynkowymi to jeden z naszych największych atutów, który pozwala nam sprostać wszystkim potrzebom naszych klientów.

Jesteśmy wiodącym producentem oprogramowania do Elektronicznej dokumentacji medycznej i kompleksowego zarządzania przychodnią i gabinetem.

Aplikacje webowe projektujemy tak, aby były one dostępne z dowolnego komputera przy pomocy przeglądarki. Zapewniamy odpowiednią architekturę serwerową, która daje największą elastycznosć przy korzystaniu z coraz bardziej mobilnego środowiska. Wszystkie nasze aplikacje są w pełni responsywne - dostosowują się do rozdzielczości urządzienia, na którym są wyswietlane. Tworzymy dedykowane oprogramowanie, zarówno w wesji webowej oraz na platformy mobilne Android, iOS, Windows.

Obecnie dedykowane aplikacje mobilne cieszą się coraz bardziej dużą popularnością. Nasze projekty są zgodne znajnowszymi trendami graficznymi i UX oraz cechuje je wysoki poziom bezpieczeństwa. Realizujemy aplikację na każdą z platform mobilnych. Skupiamy się przede wszystkim, na poprawności i szybkości działania.

Electronic patient card eCRF

High tech system to collect data from clinical trials and observational studies.

Meet the eCRF.bizTM system
eCRF

Compatibility of the system with the FDA guidelines (Title 21 CFR Part 11)

eCRF

Data Query

eCRF

Data Backup

eCRF

Responsive web application

eCRF

Intuitive interface

eCRF

Audit Trail

Medfile. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.
Program dla gabinetu
Program do e-Recept
e-dokumentacja medyczna
Wspiera organizację pracy dzięki modułom ustalania wizyt i rejestracji pacjentów, funkcję tworzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej online (wraz ze zdjęciami) czy modułowi kreowania oraz wydruku recept i skierowań.
Sprawdź więcej Arrow
Survgo
Narzędzie
do badań
satysfakcji klientów.
Obsługuje pełny proces badawczy:
  • Projektowanie
  • Badania
  • Analiza.
Sprawdź więcej Arrow
CATI-System
Profesjonalna
platforma dedykowana
zarządzaniu i kompleksowej
realizacji badań ankietowych
Funkcjonalność systemu pozwala operować zarówno prostymi kwestionariuszami, jaki i projektować skomplikowane ankiety opatrzone różnymi typami pytań i treściami multimedialnymi.
Sprawdź więcej Arrow
Panel Badanie Opinii
Platforma objemująca
ogólnopolską sieć
konsumentów
Pozwala to sprawnie prowadzić badania ankietowe na ściśle zdefiniowanych grupach respondentów. Panel sprzyja intuicyjnemu tworzeniu ankiet oraz kierowaniu ich do wybranej grupy użytkowników poprzez wysyłkę zaproszeń pocztę.
Sprawdź więcej Arrow
Labsites
Platforma interdyscyplinarnej
e-komunikacji
pomiędzy laboratorium, lekarzem, pacjentem, i specjalistami.
Sprawdź więcej Arrow
Medsign
Autoryzowany serwis do zbierania zgód zgodny z wytycznymi RODO.
Sprawdź więcej Arrow

With several years of experience in the IT industry we have become the current trendsetters when it comes to providing smooth communications between all participants of the pharmaceutical sector, an ultimate level of safety within provided services, and a constant and stable collaboration. Our innovative technological solutions are fully compatible with current market standards, and are one of our greatest strengths, enabling us to meet all of the needs of our customers.

We will examine your needs, formulate a diagnosis, and recommend a solution.

WEB & MOBILE Applications

We design our web applications so that they are accesible from any computer with any available browsers. We provide an appropriate server architecture that provides immense flexibility within the icreasingly mobile environment. All of our apps are fully responsive, and adapt to the resolution of the device on which they are displayed. We create custom software with both a Web-based version, and for mobile platforms such as Android, iOS and Windows.

Novadays dedicated mobile applications are becoming extremely popular. Our projects are in line with latest trends in graphics and UX, and are characterized by a high level of security. We create applications for each of the mobile platforms. We focus primarily on accuracy, speed and efficiency.

responsiveness

Responsiveness

multiple access

Multiple access

security

Security

multiple platform

Multiple platforms

newest trends

Newest trends

functionality

Functionality

FastAPP

Survey coding in one workday

Acces on a tablet/smartphone through the internet browser

Minimisation the cost of researchersConvenient and fast access to current results

Fast respond from the field on precise and bothering questions

Full control over the implementation of the research in the field

Quick response to precise and bothering questions

SFvalue 360° application

An app to evaluate the work and competences of medical and pharmaceutical representatives

sfvalue

Analysis of sales regions

sfvalue

Samples records

sfvalue

Monitoring

sfvalue

Reminder alerts

sfvalue

Subjective evaluation of the employee

sfvalue

Interim evaluation of supervisor

sfvalue

Interim evaluations of the employee

sfvalue

Evaluation of promosional visits

Contact

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Office
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Sales office
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa