Powrót

Zakres obsługi Biostat®

Naszym szczególnym atutem jest fachowy zespół, który dzięki swoim kwalifikacjom ma możliwość prowadzenia anglojęzycznych badań zarówno w Polsce jak i za granicą. W ramach dotychczasowych działań prowadziliśmy badania m.in. z zakresu onkologii, kardiologii inwazyjnej, alergologii, dermatologii, gastroenterologii, psychiatrii, okulistyki, neurologii.

Kompleksowe przygotowanie procesu badawczego
 • Projektowanie badań, w tym tworzenie hipotez, narzędzi badawczych we współpracy z Key Opinion Leaderami
 • Określenie wielkości próby badawczej
 • Przygotowywanie wniosków i zgłaszanie badań do Komisji Bioetycznych i URPL
 • Pozyskiwanie zgód na realizację badań
Organizacja badania
 • Przygotowanie umów z badaczami i ośrodkami, procesowanie i negocjowanie warunków współpracy
 • Tworzenie stron startowych do badań w dedykowanym Key Visual
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla badaczy
Przygotowanie eCRF
 • Tworzenie elektronicznej karty obserwacji pacjenta
 • Tworzenie baz danych
 • Przygotowanie elektronicznego dzienniczka obserwacji pacjenta
 • Budowa systemu randomizacyjnego (IVRS/IXRS)
 • Budowa systemu zarządzania dystrybucją leków
 • Integracja z lokalnymi i centralnymi laboratoriami
Stały nadzór nad realizacją projektu
 • Kontraktowanie badaczy i umowy z ośrodkami
 • Nadzór nad zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi
Zarządzanie danymi
 • Określenie struktury bazy danych
 • Zarządzanie kontami zarejestrowanych badaczy
 • Kontrola jakości wprowadzonych danych
Obsługa statystyczna
 • Plan Analizy Statystycznej (SAP), tabele, listingi
 • Uzupełnienie sekcji statystycznej w protokole
 • Interim analysis, raport statystyczny i końcowa prezentacja danych
 • Pomoc w przygotowaniu do prezentacji wyników na kongresach i sympozjach naukowych

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa