Badanie marketingowe konceptów reklamowych promujących markę produktów OTC

Realizacja

Badanie przybrało charakter ilościowo-jakościowy. W ramach pomiaru ilościowego zdecydowaliśmy się zastosować technikę badań terenowych CAPI. Próba badawcza została podzielona na użytkowniczki produktu, którego dotyczyły prezentowane spoty, a także produktów konkurencyjnych marek.

 

Ankietowane zapoznały się z poszczególnymi konceptami reklam wyświetlanych na urządzeniach mobilnych, a następnie odpowiadały na pytania kwestionariuszowe.


Równocześnie prowadziliśmy serię wywiadów jakościowych IDI. Pozwoliło nam to na uzyskanie pogłębionych danych odnośnie odbioru reklam, a także dotychczasowych sposobów reagowania w przypadku dolegliwości, na które odpowiada promowany w spotach lek. Badane chętnie dzieliły się swoimi przemyśleniami, odczuciami oraz sugestiami usprawnień materiałów reklamowych.

Wnioski

Zarówno wyniki badania ankietowego, jak i jakościowego pozwoliły zidentyfikować najlepszy spot w opinii badanych spośród wszystkich poddanych ocenie. Jego przekaz został też w największym stopniu zapamiętany przez uczestniczki. Uzyskaliśmy ponadto cenne informacje, pozwalające na usprawnienie najwyżej ocenionej wersji reklamy o pozytywne elementy pozostałych koncepcji.

Założone cele

Medical Market research - produkt OTC na krążenie

 

Celem badania było poddanie pod ocenę klientek z grupy docelowej trzech wstępnych koncepcji reklamowych, prezentujących produkty farmaceutyczne OTC wspomagające proces krążenia.  Uzyskane wnioski miały na celu dostarczenie wsparcia w wyborze wersji reklamy najlepiej nadającej się do emisji telewizyjnej.

 

Zamierzaliśmy również sprawdzić, czy zapoznanie się z poszczególnymi spotami wywiera wpływ na zmiany w postrzeganiu marki.

 

Niniejsze badanie marketingowe miało także zweryfikować, czy w celu kreowania pozytywnego wizerunku marki uzasadnione jest angażowanie celebrytów do uczestnictwa w reklamach.