Badanie leków typu "Forte"

Realizacja badania

W ramach niniejszego badania rynku medycznego zastosowaliśmy technikę badań jakościowych FGI. Badane użytkowniczki  zostały podzielone na dwie grupy ze względu na wiek – do 35 roku życia oraz 35+. Trzecia grupa składała się z farmaceutów, rekomendujących pacjentom produkty bez recepty. Każda grupa fokusowa liczyła 7 osób.

Wnioski

Badanie wykazało dużą świadomość marek leków OTC z badanego segmentu wśród użytkowniczek. Zarówno sama substancja czynna, jak i leki zawierające ją w nazwie, są silnie kojarzone ze skutecznym rozwiązaniem na występujące dolegliwości. Pacjentki wybierając konkretne produkty w największym stopniu sugerują się ich dostępnością, ceną oraz składem.


Heavy userki bardzo dobrze odbierają koncepcję produktów farmaceutycznych zawierających zwiększone stężenie czynnej substancji i w coraz większym stopniu są skłonne po nie sięgać. Formuła „Forte” jest przez nie kojarzona z silnym i szybkim działaniem, a także zmniejszoną częstotliwością zażywania leków w ciągu dnia. Uczestniczki badania FGI wskazywały także konkretne zmiany i usprawnienia produktu, których wprowadzenie zwiększyłoby ich skłonność do zapłacenia więcej za jego nabycie.


Farmaceuci zachowują jednak ostrożność w rekomendowaniu leków ze zwiększonym stężeniem substancji czynnej – czynią to tylko wówczas, jeżeli uznają to za konieczne ze względu na stan zdrowia pacjenta. Bardzo pozytywnie przyjęta została natomiast przez badanych z tej grupy zaprezentowana koncepcja. W ich opinii możliwość przeprowadzenia pełnej kuracji z użyciem jednego opakowania produktu OTC uzasadnia wzrost jego ceny oraz skłania do rekomendowania go pacjentom. 

Założone cele

Badania leków ze zwiększonym stężeniem czynnej substancji 

 

Celem badania pharma market research było zweryfikowanie, w jaki sposób postrzegana jest popularna grupa leków dostępnych bez recepty przez stałe ich użytkowniczki oraz farmaceutów. Badanie miało za zadanie przede wszystkim zweryfikować, jak są odbierane leki zawierające zwiększone stężenie substancji czynnej w porównaniu do innych produktów obecnych na rynku.

 

Poddaliśmy analizie świadomość istnienia marek leków odpowiadających na problemy, które dotykają pacjentek, a także poprosiliśmy każdą grupę uczestników o ocenę poszczególnych produktów. Badani odnosili się m.in. do takich aspektów jak cena, jakość, dostępność w aptekach, skuteczność, szybkość działania, a także estetyka i wielkość opakowania.

 

Zarazem chcieliśmy się dowiedzieć, które spośród leków w tym segmencie farmaceuci polecają swoim pacjentom, a także w jakich przypadkach i jak często rekomendują produkty typu „Forte”.

 

Badanie miało w założeniu dostarczyć nam również informacji odnośnie idealnego leku. Uczestnikom badania została zaprezentowana koncepcja produktu z podwójnym stężeniem substancji czynnej w tabletce. Naszym celem było zweryfikowanie, w jaki sposób tego typu propozycja zostanie odebrana w kontekście rozwiązania ewentualnych uciążliwości w stosowaniu leku.

 

Zamierzaliśmy także zidentyfikować czynniki, które mogłyby zwiększyć skłonność użytkowniczek do zapłacenia więcej za tego typu produkt OTC.