Badanie rynku aparatów do terapii tlenowej

Cel badania

Celem zrealizowanego badania typu medical market research było ustalenie opłacalności oraz potencjalnych metod wejścia na rynek długoterminowej terapii tlenowej oraz terapii bezdechu sennego. Ustalono, że by badanie było wymierne konieczne jest zmierzenie ilości pacjentów poddawanych tego rodzaju terapii, sprawdzenie rodzajów sprzętu występujących na rynku, a także konkurencji w tym obszarze.

 

Ważny był również sposób uzyskania skierowań na tego rodzaju zabiegi, procedury oraz kryteria ubezpieczycieli, a także dostępne refundacje. Celami dodatkowymi było odkrycie innych potencjalnie opłacalnych rynków związanych z tą tematyką.

Efekty końcowe

Wyniki badań przedstawione zostały w formie wyczerpującego raportu końcowego, w którym znalazły się estetycznie oraz zwięźle przekazane podsumowania rozpatrywanych problemów, uzupełnione o kolorowe wykresy, tabele oraz diagramy pozwalające na czytelne przedstawienie uzyskanych rezultatów.

 

Przeprowadzone badania pozwoliły na zdiagnozowanie stopnia otwartości rynku na nowe produkty, znalezienie ewentualnych nisz, które warto byłoby wypełnić, oraz poznanie konkurencyjności rynku.

Realizacja badania

Początkowo przeprowadzono badania typu Desk Research, sprawdzając dane uzyskane z NFZ w kwestii statystyk pacjentów, wyposażenia placówek medycznych oraz dostępnych usług medycznych, a także sposobów w jaki pacjent może je uzyskać – w tym zwrotów pieniężnych.

 

W ramach analizy danych zastanych skupiono się również na analizie zamówień publicznych, gdzie zbadano wielkość oraz strukturę rynku tlenoterapii analizując zamówienia publiczne z lat 2006 – 2015, w którym to czasie odbyło się niemal 300 przetargów związanych z kupnem, dzierżawą bądź usługami towarzyszącymi pozyskiwaniu produktów do tlenoterapii.

 

Następnie przeprowadzono badania własne metodą CATI - badaniom poddanych zostało prawie 500 ośrodków świadczących usługi opiekuńcze, około 400 podmiotów zajmujących się sprzedażą lub wynajmem urządzeń do tlenoterapii oraz leczenia bezdechu sennego lub innych asortymentów medycznych wspierających leczenie tlenem, oraz niemal 100 placówek zajmujących się leczeniem tlenem lub leczeniem zaburzeń snu.

 

Pośród badanych zagadnień znajdował się rodzaj sprzętu wykorzystywanego przez te placówki oraz jego cechy, liczba pacjentów poddawanych tlenoterapii oraz leczeniu bezdechu sennego, czas oczekiwania na kurację, a także potencjalne zainteresowanie badanych podmiotów kupnem lub wynajmem wyposażenia związanego z leczeniem tego typu dolegliwości.