Alergie wśród Polaków

Data przeprowadzenia: 2017.05.07 | Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 1000

Opis
Spis treści

 

 

Polaków w okresie wiosennym odczuwa dolegliwości takie jak katar, swędzenie lub zaczerwienienie oczu, kaszel, które mogą być objawami alergii wziewnej.

 

* Badanie wykonane w dniach od 28 kwietnia do 7 maja 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

 

Spośród tej grupy, ponad połowa radzi sobie z objawami alergii poprzez stosowanie leków bez recepty.  Leki na receptę są znacznie mniej popularne i stosuje je 28,2% osób z dolegliwościami, mogącymi świadczyć o schorzeniu natury alergicznej. Wychodzenie z domu w okresie zwiększonego stężenia alergenu ogranicza nawet 15,0% alergików. Podobny odsetek dotyczy osób, którzy regularnie po powrocie do domu biorą prysznic po to, aby spłukać z siebie wszelkie pyłki – 13,9%. Żadnych kroków mających na celu złagodzenie objawów alergii nie podejmuje 18,4% alergików.

 

Niespełna połowa Polaków, którzy odczuwają dolegliwości mogące świadczyć o alergii wziewnej, nie została zdiagnozowana – 43,4% tej grupy. Z  kolei w przypadku 31,0%, dokonano profesjonalnej diagnozy medycznej. Co czwartemu spośród grupy Polaków, zmagających się z dolegliwościami alergicznymi, wystarczyła własna obserwacja. Respondenci w drodze samooceny sami zdiagnozowali u siebie alergię.

 

 

Najczęściej profesjonalnej diagnozy medycznej dotyczącej alergii wziewnej dokonywał lekarz alergolog. W grupie osób zdiagnozowanych to wskazanie pojawiło się w 80,5% przypadków. Pozostałe diagnozy zostały dokonane przez lekarzy rodzinnych, lekarzy pulmonologów oraz farmaceutów, odpowiednio w 13,4%, 4,9% i 1,2% przypadków.

 

 

Od niedawna na rynku są dostępne alergologiczne aplikacje mobilne. Zgodnie z wynikami badania, aktualnie korzysta z nich tylko 2,6% Polaków z dolegliwościami natury alergicznej. Spośród tych, którzy z nich nie korzystają, tylko 12,7% wie o ich istnieniu. Popularność aplikacji alergologicznych i świadomość Polaków w tym zakresie jest więc w dalszym ciągu niewielka. Dla korzystających z możliwości alergologicznych aplikacji mobilnych najbardziej przydatną funkcją jest informowanie o aktualnym stanie pylenia dla miejsca, w którym aktualnie się znajdują – 72,2%. Na drugim miejscu w tym rankingu znalazło się raportowanie własnego samopoczucia, a na kolejnym – informowanie o stanie pylenia w innych lokalizacjach, odpowiednio 44,4% oraz 33,3% wskazań.

 

 

 

 

1. CELE I ZAKRES BADANIA    3

2. METODY BADAWCZE    3

3. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4

4. WYNIKI BADAŃ    5

4.1. Odczuwanie dolegliwości i sposoby radzenia sobie z nimi    5

4.2. Diagnozowanie osób z dolegliwościami natury alergologicznej    7

4.3. Popularność alergologicznych aplikacji mobilnych    9

6. WNIOSKI    13

7. SPIS TABEL I RYSUNKÓW    13

 

 

 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=1000)    4

Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=1000)    4

Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=1000)    5

Rysunek 4 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na płeć, N=1000)    5

Rysunek 5 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na wiek, N=1000)    6

Rysunek 6 Sposoby radzenia sobie z dolegliwościami mogącymi świadczyć o alergii wziewnej (N=532)    6

Rysunek 7 Diagnoza alergii (ze względu na płeć, N=532)    7

Rysunek 8 Diagnoza alergii (ze względu na wiek, N=532)    8

Rysunek 9 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na płeć, N=164)    8

Rysunek 10 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na wiek, N=164)    9

Rysunek 11 Korzystanie z alergologicznych aplikacji mobilnych (N=532)    10

Rysunek 12 Funkcjonalności alergologicznych aplikacji mobilnych (N=14)    10

Rysunek 13 Znajomość alergologicznych aplikacji mobilnych (N=518)    10

Rysunek 14 Znajomość leków na alergię (N=532)    11