Co wiemy o grypie?

Data przeprowadzenia: 2017.12.02 | Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 1000

Opis
Spis treści

 

 

35,2%
35,2% Polaków utożsamia grypę z przeziębieniem.
Na wynik ten prawdopodobnie przekłada się fakt, iż zarówno grypa, jak i przeziębienie charakteryzują się podobnymi objawami.
 

Co uważamy za objawy grypy?
Aż ¾ ankietowanych wskazało, że to gorączka jest objawem choroby. Ból mięśni utożsamiany jest z początkiem grypy przez 57,6% przebadanych Polaków, a katar – 44,8%. Inne, charakterystyczne objawy takie jak kaszel mokry czy suchy zostały wskazane odpowiednio przez 16,1% oraz 16,0% respondentów, a ból gardła – przez 10,5% badanych.

Jakie znamy metody leczenia grypy?
Zdecydowana większość Polaków wykazuje znajomość metod naturalnych stosowanych przy leczeniu grypy, takie jak jedzenie czosnku czy miodu. Z drugiej strony, duży odsetek ankietowanych ma świadomość kuracji środkami leczniczymi, czy to tych przepisanych przez lekarza (65,1%), czy też lekach kupionych bez recepty (54,5%).

A jakie stosujemy metody?
Aż 83,6% Polaków walczy z grypą oraz jej objawami za pomocą leków. Ponad połowa tej grupy zaufała opinii lekarza i to z jego polecenia kupiła potrzebne lekarstwa (56,6%; N: 836). 12,8% respondentów decyzję wobec zakupu leku podjęło po konsultacji z farmaceutą, z kolei co dziesiąty polegał na opinii znajomego bądź kogoś z rodziny. 20,6% ankietowanych samodzielnie wybiera preparaty, nie konsultując z nikim swojej decyzji.