Internetowe Konto Pacjenta

Data przeprowadzenia: 2019.03.25
Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 1000
Opis
Spis treści

Respondentów zapytano, czy słyszeli o Internetowym Koncie Pacjenta oraz, jeśli tak, do czego według nich służy. Okazało się, że tylko 27,3% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.
 

Respondenci, którzy potwierdzili znajomość IKP, zostali poproszeni o wskazanie, do czego ich zdaniem służy to konto. Przedstawiono im kafeterię zawierającą zarówno poprawne (6 opcji), jak i błędne odpowiedzi (5 opcji). Ponad połowa badanych wskazała błędne odpowiedzi: „Mogę sprawdzić wyniki swoich badań” oraz „Mogę w ten sposób zarejestrować się do lekarza”. Najczęściej wybierane prawidłowe odpowiedzi to: „Mogę w ten sposób dostać niezbędne recepty do kontynuacji mojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza”, „Są tam informacje o wystawionych dla mnie receptach” oraz „Są tam informacje o wystawionych dla mnie skierowaniach”.

Spośród tych, którzy słyszeli o Internetowym Koncie Pacjenta, 4,8% przyznało, że nie wie, do czego dokładnie ono służy.

Fałszywe opcje zostały oznaczone kolorem czerwonym, a poprawne zielonym.