Opakowania leków w zmieniającym się społeczeństwie

Data przeprowadzenia: 2016.03.09 | Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 100

Opis
Spis treści

Opakowanie produktu ma coraz większe znaczenie w branży farmaceutycznej.

Opakowania produktów skutecznie wpływają na podejmowane przez konsumentów decyzje zakupowe.

 

W ostatniej dekadzie, również branża farmaceutyczna podjęła kroki, mające na celu polepszenie poziomu dostosowania opakowań do potrzeb klientów. W celu poznania zwyczajów konsumentów, dotyczących zakupu leków oraz określenia poziomu istotności opakowań leków oraz poszczególnych ich elementów w procesie podejmowania decyzji o ich zakupie, przeprowadzono badanie ilościowe i jakościowe.

 

Zgodnie z wynikami badania ilościowego, najbardziej powszechnym miejscem zakupu leków w Polsce jest apteka. W ostatnim roku w aptece zaopatrywało się aż 97% respondentów. Mimo rosnącej tendencji do zakupów online, do zakupów leków przez Internet, skłonnych było zaledwie 7% badanych. Zdecydowana większość Polaków jest przekonana o tym, że zakup leków przez Internet jest mniej bezpieczny niż w aptece stacjonarnej – 73%. Nieco częściej leki były kupowane w sklepach wielobranżowych – 15% respondentów.

 

 

 

 


Jakie powinno być opakowanie leku?

Realizacja badania pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, na jakie informacje zawarte na opakowaniu leku zwraca sie uwagę przed jego zakupem. Najczęściej poszukiwanym elementem opakowania leku jest data ważności– 76% wskazań. Nieco rzadziej respondenci poszukują informacji dotyczących zastosowania leku – 59%, dawkowania – 56%, skutków ubocznych – 55%. Dokładnie połowa badanych zwraca uwagę na skład leku podany na opakowaniu.istotności opakowań leków oraz poszczególnych ich elementów w procesie podejmowania decyzji o ich zakupie, przeprowadzono badanie ilościowe i jakościowe.

Czytelność opakowania to cecha uznawana przez respondentów za najistotniejszą w kontekście opakowań leków. Cecha ta została wskazana przez 62% badanych. Nieco rzadziej wskazywano na ochronę leku przed uszkodzeniem mechanicznym – 43% wskazań, a także ochronę leku przed działaniem światła, temperatury lub wilgoci – 41% wskazań.

 

 

 

 

Inteligentne opakowania leków są w wciąż mało znane wśród indywidualnych klientów. Część respondentów zgłosiła jednak potrzebę zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Więcej niż co czwarty z respondentów uznał za trafne rozwiązania: czujnik kontrolujący narażenie leku na nieodpowiednią temperaturę, wilgotność lub nasłonecznienie, czujnik notujący godzinę użycia dawki oraz sygnalizator przypominający o konieczności użycia kolejnej dawki.