Polski pacjent u lekarza

Data przeprowadzenia: 2018.06.07 | Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 922

Opis
Spis treści

Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej stanie się wkrótce faktem. W związku z tym przeprowadziliśmy ankietę badawczą wśród pacjentów polskich gabinetów medycznych. Badanie miało na celu ocenę obecnych e-standardów zarówno placówek Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prywatnych gabinetów medycznych.

Poniższe dane prezentują efekty naszego panelu badawczego.

 

Okazuje się, że aż 71,3% ankietowanych podczas swojej ostatniej konsultacji lekarskiej nie otrzymało żadnej dokumentacji elektronicznej. Wynika to głównie z braku wystarczającej liczby systemów, które umożliwiłyby lekarzom szybki wgląd i wydruk danych pacjenta w trakcie wizyty, oraz przekazanie tych danych.

Z kolei 16,8% badanych otrzymało e-receptę, a e-zwolnienie zaledwie 8,5% z nich.

W przypadku e-skierowań, ich liczba była najmniejsza, tylko 7,3% ankietowanych takie otrzymało. 

 

 

Cennym atutem elektronicznej dokumentacji może być przypominanie pacjentom o wizytach. Dotychczas 41,1% pacjentów taką informację otrzymuje. Widać tu przewagę prywatnych gabinetów – 6 na 10 osób otrzymuje przypomnienie o wizycie, w przypadku NFZ zaledwie 24% pacjentów. 

 

Widać pole do poprawy w przypadku informacji o wizytach. Aż 71,3% badanych wskazało SMS jako najlepszy nośnik takich informacji. Mniejszą popularnością cieszyło się telefoniczne przypomnienie – 16,9%, oraz drogą mailową – 7%. 4,4% spośród ankietowanych nie wykazuje zainteresowania takimi przypomnieniami.
Dokumentem elektronicznym, który okazał się być najbardziej pożądany jest SMS z terminem następnej wizyty. Takie zdanie podziela 63,9% ankietowanych. Pozostałe dokumenty to: e-recepta (49%), e-skierowanie (46,5%), oraz e-zwolnienie (46%).

  

 

 

Istotnym aspektem dla pacjentów jest również prostota i szybkość rejestrowania się na wizyty u lekarza. 57,9 % z nich najchętniej zapisywałoby się na badanie on-line. Zapisy telefoniczne preferuje 34,9%. Jedynie 6,9% ankietowanych woli umawiać się bezpośrednio w gabinecie lekarskim.

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że pacjenci chętnie korzystają z cennych atutów elektronicznej dokumentacji medycznej. Ankieta wskazuje obszary, które już cieszą się dużym zainteresowaniem, oraz takie, które wymagają poprawy. Opinie pacjentów to istotne informacje, które pomogą zbudować Medfile, w taki sposób, aby korzystanie z tego systemu było łatwe i przydatne, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.

*Badanie zrealizowane przez BioStat w dniach 30.05.2018 - 07.06.2018r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 922 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego Panelu Badanie Opinii.