Portfel Medyczny Polaków

Data przeprowadzenia: 2020.02.20
Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 1000
Opis
Spis treści

Średnio 557 złotych wydało polskie gospodarstwo domowe na zdrowie w ostatnim miesiącu. Tylko jedno na trzy gospodarstwa domowe nie korzystało w tym czasie z odpłatnej pomocy lekarskiej lub specjalistycznej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem BioStat "Portfel medyczny Polaków".

 

Według sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® „Portfel medyczny Polaków” przeprowadzonego w lutym 2020 roku, średnie miesięczne wydatki na zdrowie w polskich gospodarstwach domowych wyniosły 557 złotych. Wydatki te obejmują koszty leków, suplementów i innych medykamentów (średnio 273 złote) oraz prywatnie finansowane porady lekarskie i zabiegi specjalistyczne (średnio 284 złote).

Oznacza to, że – według szacunków GUS z 2018 roku, wskazujących na około 14,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce – Polacy wydali z własnej kieszeni ponad 8 miliardów złotych na leczenie w ostatnim miesiącu. Niemal połowa tej kwoty to wydatki na leki i suplementy (3,96 miliarda złotych). Wydatki na porady lekarskie i specjalistyczne w skali całego kraju można oszacować na 4,11 miliarda złotych.

Drogie leki

Ogólna suma wydatków obejmuje zakupy różnych medykamentów i środków leczniczych. Na leki dostępne bez recepty (OTC), takie jak leki przeciwbólowe, gospodarstwa domowe wydały średnio 83 złote w ostatnim miesiącu, a na leki na receptę – 87 złotych (Raport nie uwzględnia świadczeń finansowanych przez NFZ). Na suplementy diety i witaminy, czyli preparaty wzmacniające, witaminowe, na trawienie itp., przeznaczono średnio 48 złotych miesięcznie. Uczestnicy sondażu podawali także wydatki na preparaty z medycyny niekonwencjonalnej i tradycyjnej (czosnek, miód, propolis, aromaterapia itd.), które wyniosły średnio 25 złotych miesięcznie.

Leki dostępne bez recepty kupowało w ostatnim miesiącu 94,6% uczestników sondażu BioStat®, a wydatki na suplementy diety i witaminy deklarowało 82,5% gospodarstw domowych. Leki na receptę kupiło 82,1% ankietowanych, bez względu na to, czy były to leki w całości odpłatne czy częściowo refundowane. Inne środki i wyroby medyczne (np. opatrunki, przyrządy medyczne) kupiło 60,5% respondentów. Preparaty lecznicze z medycyny niekonwencjonalnej kupiło 43,6% gospodarstw domowych.

Porady jeszcze droższe

Tylko 28,8% gospodarstw domowych objętych sondażem BioStat® nie korzystało w ciągu ostatniego miesiąca z żadnej płatnej porady zdrowotnej lub pomocy medycznej. Z kolei 51,2% gospodarstw domowych skorzystało z płatnej pomocy lekarza specjalisty, takiego jak kardiolog, ginekolog czy diabetolog, w prywatnym gabinecie. Ponadto, 50,5% gospodarstw domowych miało w ostatnim miesiącu domownika, który leczył się prywatnie u dentysty (raport nie uwzględnia świadczeń finansowanych przez NFZ). Co piąte gospodarstwo domowe deklarowało wydatki na wizytę u fizjoterapeuty, a 18,8% – na wizytę u masażysty. Co ciekawe, prawie w co dziewiątym gospodarstwie domowym ktoś zapłacił za wizytę u uzdrowiciela, bioenergoterapeuty lub osoby praktykującej medycynę niekonwencjonalną w ostatnim miesiącu.


 

W porównaniu, w 2016 roku badania Głównego Urzędu Statystycznego wykazały, że przeciętne miesięczne wydatki na leki w gospodarstwie domowym wynosiły 38,09 zł na osobę. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne gospodarstwo domowe liczyło 2,71 osób, co oznaczało, że cztery lata temu miesięczne wydatki na leki w gospodarstwie domowym wynosiły średnio 103,22 złote. Natomiast według Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 rok, przedstawionego przez GUS 30 września 2019 roku, roczne prywatne wydatki na zdrowie wyniosły 39,7 mld złotych. Bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych wyniosły 29,68 mld złotych rocznie, co przekłada się na średnio 2,47 mld złotych miesięcznie.

 

Z kolei raport PEX PharmaSequence, opisujący rynek farmaceutyczny i sektor ochrony zdrowia, szacował całkowity obrót na rynku aptecznym na poziomie 2,97 mld złotych miesięcznie w maju 2019 roku.

 

Komentarze ekspertów:

 

Rafał Piszczek, statystyk, prezes BioStat

Badanie medycznego portfela Polaków ma na celu oszacowanie wartości rynku usług zdrowotnych na podstawie bezpośrednich danych pozyskiwanych od pacjentów. Wyniki należy interpretować orientacyjnie, chociaż zbieżność uzyskanych przez nas wartości z innymi raportowanymi danymi na temat rynku jest zauważalna. Sondaż jest prowadzony cyklicznie, co pozwoli na uzyskanie szerszego obrazu sytuacji w kolejnych falach badania. Po uwzględnieniu danych dotyczących kosztów publicznej służby zdrowia, zebrane przez BioStat®, będziemy mogli przybliżyć koszty służby zdrowia w Polsce miesięcznie. Tego rodzaju badanie stanowi próbę oszacowania wartości rynku usług medycznych w Polsce. Zachęcamy publicystów oraz badaczy do dokładniejszego zapoznania się z prezentowanymi wynikami sondażu.

 

dr Sebastian Musioł, ekspert BioStat®

Według najnowszych danych, Narodowy Fundusz Zdrowia przewidział na rok 2020 koszty świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie około 95,82 miliarda złotych (dane z 10.02.2020). Oznacza to niemal osiem miliardów złotych miesięcznie. Kwota ta jest zbliżona do sumy, jaką gospodarstwa domowe przeznaczają na zdrowie w ciągu jednego miesiąca. Wyniki badań, takich jak sondaż BioStat®, nie pozwalają oczywiście na określenie ogólnych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce. Czy pokazują one skłonność Polaków do ponoszenia dodatkowych kosztów leczenia, czy też potwierdzają potrzebę poszukiwania pomocy poza publicznym systemem zdrowia, to zupełnie inna sprawa.

 
Raport PDF - Portfel Medyczny Polaków