Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie

Data przeprowadzenia: 2017.04.18 | Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 804

Opis
Spis treści
Nasze badania diagnostyczne potwierdziły fakt, że aż 72,9% Polaków stosuje suplementy diety. Warto zaznaczyć, że ponad połowa badanych używa suplementów z magnezem i potasem, a niemal co czwarty respondent decyduje się na zażywanie probiotycznych suplementów diety. Suplementy które wspomagają dbanie o wygląd zewnętrzny przyjmuje 22,5% badanych osób.
Najczęstszą przyczyną stosowania środków probiotycznych okazała się potrzeba ochrony mikroflory jelitowej pacjentów przyjmujących kurację antybiotykową. Niemal połowa ankietowanych deklaruje, że po suplementy probiotyczne sięga w celu wzmocnienia funkcjonowania układu pokarmowego, a wsparciem układu odpornościowego przejmuje się 38% badanych. Ci z respondentów, ktorzy warunkowali stosowanie probiotyków innymi powodami niż wymienione powyżej, jednostkowo zazwyczaj zażywali je w związku z ciążą lub też zespołem jelita nadwrażliwego.
Osobną część ankietyzacji stanowią kwestie częstotliwości zażywania suplementów diety typu probioty. Zdecydowana większość badanych deklarowała zażywanie probiotyków jedynie podczas przyjmowania antybiotykoterapii, a niemal 1/5 - nieczęsto, nie tylko wspólnie z antybiotykami. Tylko 7.9% badanych probiotyki przyjmuje bez przerwy, w sposób ciągły - niezależnie od przyjmowania antybiotyków.
Oprócz powodów dla których badani stosują produkty probiotyczne, sprawdziliśmy również wiedzę z zakresu konieczności stosowania probiotyków. Głównym źródłem informacji pod tym względem są lekarze, a dużo rzadziej - artykuły znalezione w Internecie. Również rozmowa z rodziną, znajomymi czy też farmaceutą są mniej spotykanymi sposobami zdobywania wiedzy na temat probiotyków. Innymi wymienianymi przez respondentów źródłami informacji są wykłady na uczelniach, fora internetowe, trenerzy personalni oraz przedstawiciele medyczni.

Spis treści

1.    NOTA METODOLOGICZNA    3
2.    CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4
3.    WYNIKI BADANIA    8
3.1.    Probiotyczne suplementy diety vs pozostałe suplementy    8
3.2.    Powody stosowania probiotyków i źródła wiedzy na temat potrzeb    9
3.3.    Przebieg suplementacji    12
3.4.    Doświadczenia związane z konkretnymi probiotykami    16
3.5.    Determinanty wyboru konkretnego probiotyku    20
4.    WNIOSKI    22
5.    SPIS TABEL I RYSUNKÓW    23

 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW
Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    6
Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    9
Tabela 18. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    10
Tabela 19. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    11
Tabela 20. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    12
Tabela 21. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13
Tabela 22. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13
Tabela 23. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    14
Tabela 24. Zażywanie probiotyków przez respondentów w trakcie antybiotykoterapii - podstawowe parametry (N=146)    15
Tabela 25. Podawanie probiotyków dzieciom - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    16
Tabela 26. Znane respondentom produkty probiotyczne (N=207)    16
Tabela 27. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    17
Tabela 28. Stosowanie poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    19
Tabela 29. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    20
Tabela 30. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    21

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    4
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    5
Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5
Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6
Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    7
Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    8
Rysunek 11. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów (N=207)    10
Rysunek 12. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków (N=207)    11
Rysunek 13. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów (N=207)    12
Rysunek 14. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej (N=162)    12
Rysunek 15. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń (N=162)    13
Rysunek 16. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów (N=207)    14
Rysunek 17. Zażywanie probiotyków przez respondentów w sposób ciągły - czas zażywania (N=16)    15
Rysunek 18. Podawanie probiotyków dzieciom (N=207)    16
Rysunek 19. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków (N=207)    17
Rysunek 20. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    20
Rysunek 21. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    2