Telemedycyna: Zdalna pomoc medyczna - e-Wizyty

Data przeprowadzenia: 2019.12.30
Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 1001
Opis
Spis treści

Prawie 90 procent Polaków wyraża chęć korzystania ze zdalnej pomocy medycznej, wierząc, że telemedycyna ułatwi dostęp do lekarzy i specjalistów oraz skróci czas oczekiwania na poradę i pomoc medyczną. Już 50,8% ankietowanych skorzystało z e-wizyty, a co trzeci Polak umawiał się na wizytę telefonicznie.


Głównym powodem, dla którego co drugi uczestnik badania nie skorzystał z e-wizyty, był brak takiej możliwości w placówce medycznej lub brak wiedzy, jak korzystać z telemedycyny. Co czwarty pacjent woli kontakt osobisty i nie ufa telemedycynie.

> Raport PDF: Telemedycyna