Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety

Data przeprowadzenia: 2017.04.18 | Próba badawcza: Ogólnopolska, N = 804

Opis
Spis treści
W czasie gdy rynek farmaceutyczny przeżywa swój rozkwit, a na każdym kroku możemy natknąć się na reklamy zarówno leków, jak i suplementów diety, postanowiliśmy przyjrzeć się nieco temu, co tak naprawdę Polacy wiedzą o tym, co mogą zakupić w aptece.
 
Zaczęliśmy od znajomości skrótów:
Rx (lub Rp) – czyli leki wydawane z przepisu lekarza – leki na receptę, mogą być pełnopłatne lub refundowane.
OTC (z ang. over the counter – poza ladą) – czyli leki dostępne bez recepty, sprzedaż odręczna.
 
Nieco ponad ¼ Polaków zadeklarowała, że skróty RX oraz OTC są im znane. Przy czym w przypadku skrótu RX 13,8% rozumie go błędnie. W przypadku skrótu OTC błędne rozumienie skrótu dotyczy 7,8% Polaków.
 
Po wyjaśnieniu skrótów wszystkim respondentom, sprawdziliśmy, co Polacy uważają za wyróżniki poszczególnych typów leków oraz suplementów diety.
 
A jak odnosimy się do pewnych stwierdzeń, w tym również tych nieprawdziwych dotyczących poszczególnych typów leków i suplementów?
Pomimo obowiązkowych komunikatów obecnych w przekazach reklamowych, zaledwie niecałe 40% Polaków zgodziło się z tym, że przed stosowaniem leków OTC należy skonsultować się z lekarzem. Aż 30% uważa, że leki dostępne bez recepty to również suplementy diety, a ¼ jest przekonana o tym, że suplementy diety mają właściwości lecznicze.
 
Istotny aspekt z punktu widzenia znajomości produktów dostępnych na rynku leków/suplementów diety wynika
ze źródła informacji, którymi posiłkują się badani w zakresie konkretnych preparatów. Jak się okazało, kluczową wiedzę na temat leków Rx badani paneliści pozyskują od swojego lekarza. Nieocenionym źródłem informacji jest w tej materii także Internet.
 
O ile spora część badanych panelistów nie potrafiła wskazać konkretnego przykładu leku sprzedawanego na receptę (Rx), o tyle wyraźna większość odpowiadających ogólnikowo powołała się w tym zakresie na leki antybiotykowe.
 
O ile lekarz stanowił dla badanych zasadnicze źródło informacji na temat leków Rx, o tyle w zakresie leków typu OTC niezbędnej wiedzy pozyskują oni za pośrednictwem Internetu – po opinię farmaceuty lub lekarza sięgają z kolei dopiero w dalszej kolejności.
 
 
Jako przykład leków sprzedawanych bez recepty (OTC) respondenci podawali z kolei najczęściej tabletki „Apap” i „Ibuprom”. Wśród pozostałych odpowiedzi dominowały w szczególności przykładowe marki środków przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych czy dedykowanych w leczeniu przeziębienia oraz gryp.
 
Podobnie jak miało to miejsce w przypadku leków typu OTC, podstawowe źródło informacji respondentów w zakresie suplementów diety stanowią zasoby internetowe oraz wiedza farmaceutów.
 
Suplementy diety okazały się dla badanych najmniej znaną z rozpatrywanych grupą preparatów – większość respondentów nie potrafiła spontanicznie wskazać przykładowego suplementu diety. Wśród uzyskanych odpowiedzi  dominowały z kolei wskazania utożsamiające suplementy z produktami bogatymi w witaminy (grupy witamin lub pojedyncze minerały).

1.    Nota metodologiczna. 3

2.    Charakterystyka próby badawczej. 3

3.    Wyniki badania. 7

3.1.      Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety. 7

3.2.      Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety. 10

3.3.      Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła. 12

3.4.      Stosowanie suplementów diety. 15

4.    Wnioski 19

5.    Spis rysunków i tabel. 21

 

SPIS RYSUNKÓW I TABEL


Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    3
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    4
Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5
Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6
Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    6
Rysunek 7. Znajomość skrótów Rx/OTC (N=804)    7
Rysunek 8. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety (N=804)    13
Rysunek 9. Stosowanie suplementów diety przez respondentów (N=804)    16
Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    18

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    5
Tabela 2. Znajomość respondentów z zakresie skrótów Rx/OTC - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    7
Tabela 3. Znaczenie skrótu Rx w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 4. Znaczenie skrótu OTC w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 5. Główne cechy wyróżniające środki typu Rx w opinii respondentów (N=804)    8
Tabela 6. Główne cechy wyróżniające środki typu OTC w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 7. Główne cechy wyróżniające środki typu suplementy diety w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 8. Przykłady znanych respondentom leków Rx (N=804)    10
Tabela 9. Przykłady znanych respondentom leków OTC (N=804)    11
Tabela 10. Przykłady znanych respondentom suplementów diety (N=804)    12
Tabela 11. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    13
Tabela 12. Źródła informacji na temat leków Rx, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 13. Źródła informacji na temat leków OTC, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 14. Źródła informacji na temat suplementów diety, z których korzystają respondenci (N=804)    15
Tabela 15. Stosowanie suplementów diety przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    16
Tabela 16. Znane respondentom marki suplementów diety (N=804)    17
Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    18