Powrót

Badania biorównoważności

Badania prowadzone w celu porównania leku generycznego z oryginalnym. Badanie to jest próbą udowodnienia, że oba leki lub dwie dawki jednego leku wchłaniają się tak samo szybko, w takim samym stopniu i wywołują ten sam efekt terapeutyczny. Leki są podawane zdrowym ochotnikom, po czym w określonych odstępach czasu pobiera się materiał genetyczny do badań. Przed podaniem drugiego leku, pierwszy lek musi zostać wyeliminowany z organizmu. Podanie drugiego leku musi więc poprzedzać okres wymywania.

W ramach realizacji badania biorównoważności gwarantujemy zgodność działań podejmowanych przez naszych ekspertów z zasadami GCP i normami regulującymi sposób prowadzenia badań klinicznych.

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa