Badania kliniczne koronawirus

Zapraszamy podmioty naukowe, akademickie, przedsiębiorstwa działające w sferze medyczno-farmaceutycznej i indywidualnych badaczy do zapoznania się z ofertą badań klinicznych. 

 

Wirus SARS-COV-2, który aktualnie jest przyczyną stanu światowej epidemii COVID-19, przyczynia się do poszukiwania nowych metod ograniczania skutków działania tego wirusa oraz ciężkiej choroby układu oddechowego o ostrym przebiegu. Lekarze, chemicy, biolodzy, wirusolodzy, biotechnolodzy i inni badacze poszukują najlepszych metod walki z wirusem.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Agencja Badań Medycznych uruchamiają dodatkowe środki finansowe, które pozwolą dofinansować innowacyjno-rozwojowe działania w tym zakresie.

 

Komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne, a walka z COVID-19

 

Posiadając wysokiej jakości zaplecze technologiczne oparte o innowacyjny system eCRF.biz™, a także ponad 15-letnie doświadczenie badawcze, w dziedzinie medycyny i farmacji, zapraszamy do współpracy przy projektach komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych COVID-19.

 

Zgodnie z rozporządzeniami Agencji Badań Medycznych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekty badawcze mogą dotyczyć:

 

 • skutecznych szczepionek,
 • sposobów leczenia i terapii dla osób dotkniętych COVID-19,
 • nowych rozwiązań w zakresie diagnostyki koronawirusa np. szybkich testów.
 • poprawy funkcjonowania społeczeństwa w stanach zagrożenia epidemicznego,
 • działań profilaktycznych i wzrostu jakości bezpieczeństwa biologicznego społeczeństwa.

 

Nabór projektów trwa do 30 kwietnia 2020r. – w przypadku Agencji Badań Medycznych oraz od 6 maja do 31 grudnia – w przypadku konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Korzyści współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

 

Dobra organizacja, wsparcie merytoryczne, szkolenia, stały nadzór nad procesem badawczym, realizacja zadań na partnerskich zasadach współpracy - to w skrócony opis szerokiego 3-etapowego przedsięwzięcia. Jego rozbudowana struktura dotyczy m.in.:

 

1. Procesu przygotowawczego:

 

 • konsultacji badawczych,
 • statystycznej obsługi badań: przedstawienia hipotez, wskazania wielkości próby, opisu statystycznego, części statystycznej w protokole badań,
 • podjęcia współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
 • przygotowanie oraz konsultacji dotyczącej dokumentacji, czyli: protokołów badawczych, formularzy dla pacjentów (np. formularzy zgody), planów komunikacji oraz monitorowania badawczego, planu zarządzania badaniami oraz danymi, planowaniem analizy statystycznej,
 • opracowania wniosków, zgłaszania badań do Komisji Bioetycznych  i Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • rekrutacji placówek do prowadzenia badań,
 • negocjowania kontraktów,
 • przygotowania procesu badawczego do prowadzenia w systemie eCRF,
 • przygotowania dzienniczków obserwacji dla pacjentów
 • randomizacji, przygotowania systemu pozwalającego zarządzać dystrybucją leków,
 • drukowaniem dokumentów dla placówek badawczych i pacjentów,
 • prowadzenia szkoleń i wdrożeń w systemie online,
 • nadzoru badań.

 

2. Procesu realizacji badań:

 

Realizacja badań odbywa się za sprawą procesów nadzorowania, monitorowania i nadzorowania w zaawansowanym systemie eCRF. Stała pomoc w postaci helpdesk oraz hosting serwera pozwoli na brak zakłóceń ze strony technicznej i wysoką jakość poziomu bezpieczeństwa danych badawczych. Do procesu realizacji należą:

 

 • realizacja wizyt otwierających, monitorujących i zamykających, otwierającego, monitorującego oraz zamykającego,
 • raportowanie i sprawozdania,
 • nadzór pracy Monitorów,
 • kontrola i nadzór nad zgłoszeniami niepożądanymi,
 • zarządzanie zgromadzonymi danymi z systemu eCRF, - kontrola baz danych, czyszczenie i porządkowanie baz danych),
 • obsługa statystyki badawczej – interim analysis, wprowadzanie danych do tabel,
 • rozliczenia badaczy i ośrodków zewnętrznych,
 • zarządzanie i nadzorowanie procesu badawczego oraz zespołem badawczym. 
   

 

3. Zakończenia procesu badawczego:

 

 • przeprowadzenie rozliczeń osób biorących udział w procesie badawczym,
 • zamknięcie procesu analiz statystycznych,
 • raport badawczy,
 • zamykanie baz danych,
 • wprowadzenie kodowania medycznego zgodnego zgodnego z Meddra,
 • zarchiwizowanie dokumentacji badawczej.

 

BioStat® wspiera także naukowców, lekarzy i badaczy na etapie publikowania wyników badań innowacyjno-rozwojowych. Periodyki Master Jurnal List są tymi, na których pojawiają się wyniki badań prowadzonych przy współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.

 

Aktualna epidemia SARS-COV-2 pozwala na rozpoczęcie nowych badań polskich naukowców oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań polskich naukowców do międzynarodowej przestrzeni naukowej. Eksperci BioStat® umożliwiają rzetelne przeprowadzanie badań wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym na wysokim poziomie.

 

Zaufaj Specjalistom z ponad 15-letnim doświadczeniem w badaniach medyczno-farmaceutycznych – skontaktuj się w sprawie projektów dotyczących walki z COVID-19.

 

+48 32 42 21 707 +48 668 300 664+48 22 12 28 025

badania obserwacyjne gastroenterologia ankieta elektroniczna program dla fizjoterapeutów BioStat halodoctor.pl centrum badawczo rozwojowe ecrf współpraca z Śląskim Uniwersytetem Medycznym elektroniczna dokumentacja medyczna big data Chiesi Clinical data management system egis badania rynku porada lekarska online badania kliniczne Medfile elektroniczny CRF statystyka badania online edm oprogramowanie dla fizjoterapeuty konferencja badania kliniczne współpraca z Celon Pharma program do gabinetu badania statystyczne rejestracja online Biostatystyka znanylekarz.pl

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa