Badania kliniczne koronawirus

Zapraszamy podmioty naukowe, akademickie, przedsiębiorstwa działające w sferze medyczno-farmaceutycznej i indywidualnych badaczy do zapoznania się z ofertą badań klinicznych. 

 

Wirus SARS-COV-2, który aktualnie jest przyczyną stanu światowej epidemii COVID-19, przyczynia się do poszukiwania nowych metod ograniczania skutków działania tego wirusa oraz ciężkiej choroby układu oddechowego o ostrym przebiegu. Lekarze, chemicy, biolodzy, wirusolodzy, biotechnolodzy i inni badacze poszukują najlepszych metod walki z wirusem.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Agencja Badań Medycznych uruchamiają dodatkowe środki finansowe, które pozwolą dofinansować innowacyjno-rozwojowe działania w tym zakresie.

 

Komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne, a walka z COVID-19

 

Posiadając wysokiej jakości zaplecze technologiczne oparte o innowacyjny system eCRF.biz™, a także ponad 15-letnie doświadczenie badawcze, w dziedzinie medycyny i farmacji, zapraszamy do współpracy przy projektach komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych COVID-19.

 

Zgodnie z rozporządzeniami Agencji Badań Medycznych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekty badawcze mogą dotyczyć:

 

 • skutecznych szczepionek,
 • sposobów leczenia i terapii dla osób dotkniętych COVID-19,
 • nowych rozwiązań w zakresie diagnostyki koronawirusa np. szybkich testów.
 • poprawy funkcjonowania społeczeństwa w stanach zagrożenia epidemicznego,
 • działań profilaktycznych i wzrostu jakości bezpieczeństwa biologicznego społeczeństwa.

 

Nabór projektów trwa do 30 kwietnia 2020r. – w przypadku Agencji Badań Medycznych oraz od 6 maja do 31 grudnia – w przypadku konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Korzyści współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

 

Dobra organizacja, wsparcie merytoryczne, szkolenia, stały nadzór nad procesem badawczym, realizacja zadań na partnerskich zasadach współpracy - to w skrócony opis szerokiego 3-etapowego przedsięwzięcia. Jego rozbudowana struktura dotyczy m.in.:

 

1. Procesu przygotowawczego:

 

 • konsultacji badawczych,
 • statystycznej obsługi badań: przedstawienia hipotez, wskazania wielkości próby, opisu statystycznego, części statystycznej w protokole badań,
 • podjęcia współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
 • przygotowanie oraz konsultacji dotyczącej dokumentacji, czyli: protokołów badawczych, formularzy dla pacjentów (np. formularzy zgody), planów komunikacji oraz monitorowania badawczego, planu zarządzania badaniami oraz danymi, planowaniem analizy statystycznej,
 • opracowania wniosków, zgłaszania badań do Komisji Bioetycznych  i Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • rekrutacji placówek do prowadzenia badań,
 • negocjowania kontraktów,
 • przygotowania procesu badawczego do prowadzenia w systemie eCRF,
 • przygotowania dzienniczków obserwacji dla pacjentów
 • randomizacji, przygotowania systemu pozwalającego zarządzać dystrybucją leków,
 • drukowaniem dokumentów dla placówek badawczych i pacjentów,
 • prowadzenia szkoleń i wdrożeń w systemie online,
 • nadzoru badań.

 

2. Procesu realizacji badań:

 

Realizacja badań odbywa się za sprawą procesów nadzorowania, monitorowania i nadzorowania w zaawansowanym systemie eCRF. Stała pomoc w postaci helpdesk oraz hosting serwera pozwoli na brak zakłóceń ze strony technicznej i wysoką jakość poziomu bezpieczeństwa danych badawczych. Do procesu realizacji należą:

 

 • realizacja wizyt otwierających, monitorujących i zamykających, otwierającego, monitorującego oraz zamykającego,
 • raportowanie i sprawozdania,
 • nadzór pracy Monitorów,
 • kontrola i nadzór nad zgłoszeniami niepożądanymi,
 • zarządzanie zgromadzonymi danymi z systemu eCRF, - kontrola baz danych, czyszczenie i porządkowanie baz danych),
 • obsługa statystyki badawczej – interim analysis, wprowadzanie danych do tabel,
 • rozliczenia badaczy i ośrodków zewnętrznych,
 • zarządzanie i nadzorowanie procesu badawczego oraz zespołem badawczym. 
   

 

3. Zakończenia procesu badawczego:

 

 • przeprowadzenie rozliczeń osób biorących udział w procesie badawczym,
 • zamknięcie procesu analiz statystycznych,
 • raport badawczy,
 • zamykanie baz danych,
 • wprowadzenie kodowania medycznego zgodnego zgodnego z Meddra,
 • zarchiwizowanie dokumentacji badawczej.

 

BioStat® wspiera także naukowców, lekarzy i badaczy na etapie publikowania wyników badań innowacyjno-rozwojowych. Periodyki Master Jurnal List są tymi, na których pojawiają się wyniki badań prowadzonych przy współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.

 

Aktualna epidemia SARS-COV-2 pozwala na rozpoczęcie nowych badań polskich naukowców oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań polskich naukowców do międzynarodowej przestrzeni naukowej. Eksperci BioStat® umożliwiają rzetelne przeprowadzanie badań wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym na wysokim poziomie.

 

Zaufaj Specjalistom z ponad 15-letnim doświadczeniem w badaniach medyczno-farmaceutycznych – skontaktuj się w sprawie projektów dotyczących walki z COVID-19.

 

+48 32 42 21 707 +48 668 300 664+48 22 12 28 025