Tag: konferencja badania kliniczne

Podsumowanie Konferencji „Badania kliniczne – aktualności i wyzwania w 2019 roku”

W dniach 2-3 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Golden Floor odbyła się konferencja organizowana przez Medical Pro Events.

Tematyka dotyczyła aktualności i wyzwań stawianych organizatorom badań klinicznych realizowanych w 2019 roku. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, Kancelarii Prawnych oraz niezależni eksperci. Rolą BioStat® podczas konferencji było zgłębienie tematu cyfryzacji procesu gromadzenia danych w badaniach klinicznych. W tym celu wykład wygłosił dr Marian Płaszczyca. Wykładowcy poruszali zagadnienia zmian prawnych i aktualnych wymogów dotyczących procesu wydawania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego, Rozporządzenia 536/2014, nowych wymagań NIK oraz firm CRO/sponsorów wobec ośrodków. Rozważano także na temat skutecznych metod rekrutacji pacjentów do badań klinicznych. Podjęto także temat dotyczący nowopowstałej Agencji Badań Medycznych.

Rozległość zagadnień poruszonych podczas konferencji świadczy o złożoności działań podejmowanych podczas realizacji badań klinicznych. Stałe modyfikacje i uściślenia zasad a także opracowywanie nowych praktyk w obszarze badań powodują ciągły rozwój polskiego rynku badań klinicznych.

Tym sposobem rynek polski staje się coraz atrakcyjniejszy do prowadzenia programów badawczych na skalę międzynarodową.

Spółka BioStat® ze statusem Centrum Badawczo-Rozwojowego

Decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii spółka BioStat® uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Efektem tej decyzji jest wejście do wąskiego kręgu kilkudziesięciu polskich komercyjnych jednostek naukowych funkcjonujących w tej roli.

Uzyskując status CBR przedsiębiorstwo BioStat® realizuje zadania związane ze wsparciem sektorów: medycznego, farmaceutycznego, branży energetycznej, IT czy też branży produkcyjnej; w zakresie działań na płaszczyźnie nauki i techniki. Wsparcie naukowe dla innych podmiotów rynkowych odbywa się na zasadzie działań komercyjnych. Wprowadzanie innowacji, nowych lepszych produktów odpowiadających na zapotrzebowanie klienta, wdrażanie wynalazków oraz wsparcie w zakresie pozyskiwanie różnorodnych funduszy jest priorytetem działań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

BioStat® wyspecjalizował swoją działalność w obszarze wspierania rozwoju innowacji w branży medycznej i farmaceutycznej. Współpracując z polskimi ośrodkami naukowymi, jednostkami akademickimi, jak również przedstawicielami usług biznesowych, eksperci wymieniają wiedzę i doświadczenie. Spółka aktywnie działa w obszarze badań klinicznych oraz e-Zdrowia. Konstruowanie i rozbudowa oprogramowania służącego automatyzacji procesów w służbie zdrowia oraz wielopoziomowe badania nad wdrożeniem postępowych rozwiązań terapeutycznych, jak i wprowadzaniem nowych leków na rynek są szeroką sferą jej działalności: „Wypracowaliśmy własne, unikatowe narzędzia i metody badawcze. Zaawansowane systemy i aplikacje BioStat® takie jak eCRF.biz™ (cyfrowe gromadzenia danych w badaniach klinicznych i automatyzacja Data Science) wykorzystywane są obecnie na całym świecie.(…)”- dodaje dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek V-ce Prezes zarządu BioStat®.

BioStat® jest dowodem, że polskie firmy mogą konkurować z międzynarodowymi korporacjami – z zachowaniem własnej tożsamości, inwestując większość zysków w nowe rozwiązania, przy jednoczesnej doskonałej płynności finansowej, bez konieczności kredytowania.” - komentuje Prezes Zarządu BioStat®, Rafał Piszczek. Wspierając rodzimy sektor biznesowy oraz naukowy, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® jest wzorcowym przykładem na umiejętność dostosowania się CBR do potrzeb polskiego przedsiębiorcy, mając realny wpływ na poprawę konkurencyjności rynku i jakości oferowanych towarów oraz usług.

Więcej -> Centrum badawczo-rozwojowe Biostat

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa