Tag: e-skierowania

Medfile® i Telemedycyna Polska razem dla e-Zdrowia

Value Based Healthcare to model opieki zdrowotnej wartościowanej jakościowo, który jest w centrum zainteresowania polskiej służby zdrowia. Centralizacja danych, która dokonuje się za pomocą digitalizacji sektora medycznego pozwala na usprawnienie i automatyzację procesów związanych z diagnostyką i leczeniem pacjentów. Kolejnym krokiem wynikającym z wprowadzenia na rynek usług „e”, czyli e-Recept, e-Skierowań i e-Zwolnień jest telemedycyna.

Nasz program do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® oraz Telemedycyna Polska rozwijają tę część sektora usług medycznych, która w najbliższych latach z pewnością stanie się bardzo popularną formą konsultacji. Z badania przeprowadzonego przez BioStat® wynika, że świadomość pacjentów w obszarze zdalnego gabinetu i e-Wizyt wzrasta, dlatego ważne jest, aby placówki medyczne przygotowały się odpowiednio szybko do tego procesu. Medfile® i Telemedycyna Polska dostarczają niezbędnych narzędzi, warto już dziś rozpocząć proces w kierunku telemedycyny.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zrewolucjonizuje polską opiekę zdrowotną także pod względem jakości opieki medycznej. Utworzenie centralnych baz danych medycznych, czemu będą sprzyjać e-Recepty (wprowadzane, jako obowiązkowe od stycznia 2020 r.), e-Zwolnienia (funkcjonujące od grudnia 2018 r.) oraz w przyszłości e-Skierowania (przewidywane na 2021 r.), pozwoli na monitorowanie skuteczności procesów terapeutycznych i rejestr potencjalnych czynników, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów, na konkretnych obszarach kraju.

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa