Badania nieinterwencyjne

Kompleksowa obsługa badań obserwacyjnych o charakterze
retrospektywnym i prospektywnym.

Już od 16 lat zajmujemy się projektowaniem i przeprowadzaniem badań obserwacyjnych, które stanowią ważną kategorię projektów badawczych.
Współpracujemy z największymi koncernami farmaceutycznymi o zasięgu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.
16 lat
doświadczenia
80 firm o zasięgu
międzynarodowym
70
ekspertów
2600+ zrealizowanych
projektów
Wszystkie realizowane przez nas projekty wykonywane są zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine (EBM), Dobrej Praktyki Farmokoepidemiologicznej (GPP) oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (GVP). Zaufało nam wiele firm farmaceutycznych, we współpracy z którymi realizujemy strategiczne projekty dla następujących dziedzin:
Onkologia
Onkologia
Psychiatria
Psychiatria
Gastroenterologia
Gastroenterologia
Neurologia
Neurologia
Transplantologia
Transplantologia
Diabetologia
Diabetologia
Dermatologia
Dermatologia
Proktologia
Proktologia
Reumatologia
Reumatologia
Realizujemy kompleksowo nieinterwencyjne badania obserwacyjne, które mają na celu zebranie danych naukowych i udzielnie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie projektu począwszy od przygotowania konceptu badania i planu analizy statystycznej, poprzez przygotowanie materiałów badania i jego realizację w terenie, a kończąc na analizie otrzymanych wyników i przygotowaniu raportu końcowego.
Zakres obsługi BioStat®
W codziennej praktyce badawczej korzystamy z najlepszych narzędzi bioinformatycznych (Blast, Phred/Phrap, Bioconductor).

Nasz zespół w ramach każdego badania tworzy:
Project Manager
Project Manager
Statystyk
Statystyk
Bioinformatyk
Bioinformatyk
Data Manager
Data Manager
Badania prospektywne | retrospektywne
epidemiologiczne
Badania skuteczności (PAES) | bezpieczeństwa (PASS) Rejestry medyczne Badania postmarketingowe (PMS) Statystyka eCRF
Analizy naszych ekspertów wielokrotnie zostały opublikowane w czasopismach Master Journal List (lista filadelfijska), a Key Opinion Leaderzy regularnie prezentują raporty oraz wyniki przeprowadzonych badań na polskich i zagranicznych konferencjach.
Aktualności

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa