Powrót

Badania

prospektywne | retrospektywne

Przeprowadzając procesy badawcze w dziedzinie farmacji oraz medycyny, należy zdać sobie sprawę z tego, iż projekty te w szczególny sposób zwracają uwagę na zachowanie ustalonych zasad etyki. Zasady te nie tylko chronią pacjentów, ale także wzmacniają szansę na pozyskania rzetelnych informacji, a tym samym przeprowadzenie efektywnego procesu, którego wyniki mogą przyczynić się do podnoszenie jakości życia i zdrowia danej populacji.
Wśród najczęściej przeprowadzanych badań w dziedzinie medycyny i farmacji, wymienić można badania retrospektywne – odnoszące się do istniejącej już dokumentacji medycznej, gdzie badacz w głównej mierze koncentruje swoją pracę na analizie dostępnych danych medycznych pacjentów oraz badania prospektywne, które odnoszą się do przyszłych działań, a tym samym pozwalają na zaplanowanie szczegółów badania takich jak np. zakres zbieranych danych czy czas obserwacji pacjentów.
Zalety badań retrospektywnych i prospektywnych
  • łatwość przeprowadzenia procesu badawczego bez konieczności interwencji medycznych,
  • możliwość wydobycia dodatkowych informacji z istniejących już danych,
  • obniżenie kosztów realizacji procesu badawczego,
  • możliwość przeprowadzania badania na dużych grupach.
Zakres obsługi BioStat®
Badania edukacyjne Badania typu Case Study Badania epidemiologiczne Badania kliniczne Badania typu switch RX na OTC Badania PMS Badania PASS/PAES Rejestry Medyczne eCRF Statystyka

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa