Powrót

Badania PASS/PAES

Posiadamy doświadczenie w zakresie organizacji i przeprowadzania badań PASS (ang. Post Authorization Safety Study) i PAES (ang. Post Authorization Efficacy Study). Wspieramy działania firm farmaceutycznych w zakresie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych po dopuszczeniu do obrotu oraz pozyskiwaniu pełnych i wiarygodnych danych poprzez prowadzenie badań bezpieczeństwa i skuteczności. Prowadzone przez nas badania przygotowujemy zachowując wszelkie standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Stosujemy wewnętrzne procedury i współpracujemy z kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w Prawie Farmaceutycznym, co daje naszym klientom gwarancję najwyższego bezpieczeństwa.
Zakres obsługi BioStat®
Badania edukacyjne Badania typu Case Study Badania epidemiologiczne Badania kliniczne Badania typu switch RX na OTC Badania PMS Badania retrospektywne i prospektywne Rejestry medyczne eCRF Statystyka

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa