Powrót

Badania edukacyjne

Badania edukacyjne odnoszą się do różnych metod badawczych, w których jednostką oceny mogą być różne aspekty badawcze. Badanie wymaga dokładnej obserwacji i opisu, a za jego główny cel można przyjąć znalezienie obiektywnych, bezstronnych rozwiązań problemu.

Do głównych cech, które dość dokładnie charakteryzują obszar badań edukacyjnych można zaliczyć:
  • próbę rozwiązania problemu,
  • gromadzenie możliwie najbardziej aktualnych danych,
  • rzeczywiste doświadczenia oraz przesłanki empiryczne,
  • ukierunkowanie na konkretny cel badawczy,
  • starannie zaprojektowane procedury badawcze oraz wnikliwą analizę,
  • specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie oraz kompetencje w obszarze metodologii i umiejętności technicznych w zbieraniu i analizie danych.
Zakres obsługi BioStat®
Badania retrospektywne i prospektywne Badania typu Case Study Badania epidemiologiczne Badania kliniczne Badania typu switch RX na OTC Badania PMS Badania PASS/PAES Rejestry Medyczne eCRF Statystyka

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa