Powrót

Badania w celu zmiany kategorii leku

Realizujemy badania dla segmentu leków Rx oraz OTC wykorzystując zaawansowane metody statystyczne. Bazując na zebranych danych prowadzimy szeroki zakres analiz, począwszy od segmentacji rynku po pozycjonowanie produktu oraz szacowanie prognoz udziału w rynku.

Procedura zmiany kategorii leków z RX na OTC jest powszechnie znana, również w Polsce. Kiedy korzyści ze stosowania substancji czynnej przewyższają ryzyka i niebezpieczeństwa, wtedy firmy farmaceutyczne rozważają zmianę kategorii leku z preskrypcyjnej na lek bez recepty. Dokonanie takiej zmiany pozwala na optymalizację kosztów leczenia oraz dużo większą dostępność leków dla pacjentów.

Organy regulatorowe wymagają od firm farmaceutycznych danych potwierdzających zasadność dokonania ww. zmiany.

Prowadzimy kompleksowo badanie określające możliwości podejmowania samodzielnej i świadomej decyzji przez pacjenta związanej ze stosowaniem wskazanego produktu. Tworzymy koncepcję badania i przygotujemy niezbędną dokumentację oraz przeprowadzimy badanie z udziałem lekarzy i pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres obsługi BioStat®
Badania edukacyjne Badania typu Case Study Badania epidemiologiczne Badania kliniczne Badania PASS/PAES Badania PMS Badania retrospektywne i prospektywne Rejestry medyczne eCRF Statystyka

Kontakt

(+48) 22 12 28 025
(+48) 668 300 664

Adres

Siedziba
Biostat Ewa Tkocz-Piszczek
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Adres

Biuro
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa